Je hebt het wel vast gezien op straat: jongeren die op de straat verschillende gymnastische sprongen, swings, flips, … gebruiken om verschillende obstakels te overwinnen. Deze jongeren beoefenen een sport die freerunning en parkour wordt genoemd. Maar wat is nu het verschil tussen freerunning en parkour?

Bij freerunning is het de bedoeling om door middel van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld flips, over obstakels te springen. Bij parkour is het de bedoeling om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te geraken over die verschillende obstakels.

Bij Freerunning draait het om de 5-F’s:

1.      Fun
2.      Freedom
3.      Fitness
4.      Friendship
5.      Fulfilment

Aantal deelnemers
25